december 22, 2015

Driftavtal

Driftavtal

Ett driftavtal är ett tillägg som kan beställas om man vill att vi tar hand om den dagliga driften. Vår Enkel hemsida är väldigt enkel att själv administrera så man behöver inte ett driftavtal om man vill och kan sköta sin hemsida själv. Men vi erbjuder denna möjlighet för de som känner sig osäkra eller helt enkelt vill ägna hela sin tid åt sin huvudverksamhet.

Driftavtalet erbjuds till kunder som skaffat hemsida genom MCK Solutions.

En månadsavgift tillkommer för drift av Enkel hemsida, faktureras i förskott. Denna avgift avser förutom uppgraderingar och driftkostnader,

 • Support via e-post och telefon
 • X antal uppdateringar per år av texter och bilder. (Beror på vilket avtal man väljer)
 • Regelbunden översyn av hemsidan
 • Förslag till möjliga förändringar och förbättringar

Alla priser anges exklusive moms.


Webmaster Small

 • Support via e-post och telefon
 • 4 uppdateringar per år av texter och bilder.
 • Regelbunden översyn av hemsidan
 • Förslag till möjliga förändringar och förbättringar

Avtalsperiod

 • Avtalsperioden löper årsvis. 12 månader.
 • Fakturering. För driftavtalet Webmaster Small fakturerar vi årsvis i förskott.
 • Uppsägning. Avtal om driftsunderhåll måste sägas upp skriftligen t.ex. via e-post före varje ny påbörjad avtalsperiod. Om avtalet inte sägs upp så löper det vidare ytterligare ett år.

100kr/mån x 12 mån = 1200kr (Faktureras 12 mån i förskott)

Övriga timmar utöver avtalet debiteras med 400kr/tim


Webmaster Medium

 • Support via e-post och telefon
 • 12 uppdateringar per år, 1 timme per månad, av texter och bilder.
 • Regelbunden översyn av hemsidan
 • Förslag till möjliga förändringar och förbättringar

Avtalsperiod

 • Avtalsperioden löper årsvis. 12 månader.
 • Fakturering. För driftavtalet Webmaster Medium fakturerar vi halvårsvis i förskott.
 • Uppsägning. Avtal om driftsunderhåll måste sägas upp skriftligen t.ex. via e-post före varje ny påbörjad avtalsperiod. Om avtalet inte sägs upp så löper det vidare ytterligare ett år.

300kr/mån x 12 mån = 3600kr (Faktureras 6 mån i förskott)

Övriga timmar utöver avtalet debiteras med 400kr/tim


Webmaster Large

 • Support via e-post och telefon
 • 24 uppdateringar per år, eller 2 timmar per månad, av texter och bilder.
 • Regelbunden översyn av hemsidan
 • Förslag till möjliga förändringar och förbättringar

Avtalsperiod

 • Avtalsperioden löper årsvis. 12 månader.
 • Fakturering. För driftavtalet Webmaster Large fakturerar vi 3 månader i förskott.
 • Uppsägning. Avtal om driftsunderhåll måste sägas upp skriftligen t.ex. via e-post före varje ny påbörjad avtalsperiod. Om avtalet inte sägs upp så löper det vidare ytterligare ett år.

500kr/mån x 12 mån = 6000kr (Faktureras 3 mån i förskott)

Övriga timmar utöver avtalet debiteras med 400kr/tim

Läs mer vad vi kan göra för dig.