november 1, 2017

Designopack.se

Vi har hjälpt Segerstein´s Design & Pack med en ny logga samt en ny webbplats. Loggan togs fram i samarbete med beställaren och webbplatsen utformades utifrån logga och beställarens grafiska linje. Webbplatsen är gjord i wordpress och ni hittar den på designopack.se.